Director de magazin in Braşov

 Relații funcționale: - aproba proceduri de organizare și derulare a principalelor procese la nivel de magazin: vânzări, aprovizionare, etc.; - colaborează cu toate compartimentele societății, clienții și furnizorii interni ai societății, transportatori, distribuitori zonali, importatori, etc. Pregătirea necesara postului de munca de baza: - studii superioare de profil economic; - cursuri speciale: marketing, vânzări, management organizațional, management financiar. - Operare PC - Office, Power Point, limba străină; Experiență: minim 2 ani într-o poziție similară. Competentele postului de munca: Cunoștințe și deprinderi: 1. Cunoștințe de management organizațional, financiar, vânzări; 2. Cunoașterea în profunzime a pieței locale de afaceri; 3. Cunoașterea legislației în domeniu; 4. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - limba rusă/ engleză - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit); 5. Stăpânirea unor tehnici și instrumente financiar-contabile; Cerințe aptitudinale: 1. nivel de inteligență generală peste medie (capacitate de sinteză și de analiză, judecată rapidă); 2. aptitudine generală de învățare; 3. aptitudini de comunicare; 4. aptitudini de calcul; 5. aptitudinea de a lucra cu documente; 6. planificare și organizare a operațiilor și activităților; 7. abilități de negociere; 8. acordare și transmitere de informații; 9. vocabular bogat; 10. atenție selectivă, concentrată și distributivă; Cerințe comportamentale: 1. capacitați persuasive; 2. capacitate de coordonare; 3. responsabilitate personala; 4. capacitate de planificare și organizare; 5. eficiență personală ; 6. spirit de echipa; 7. comportament etic/integritate. Autoritate și libertate organizatorica: Dacă este cazul Responsabilități și sarcini: 1. Stabilește anual, împreună cu directorul regional obiectivele generale de dezvoltare; 2. Comunică personalului obiectivele generale și specifice previzionate pentru fiecare departament; 3. Monitorizează trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare al obiectivelor; 4. Stabilește obiective personale (indicatori de performanta) în strictă concordanță cu obiectivele firmei; 5. Întocmește și prezintă directorului regional spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) și rectificările acestuia; 6. Monitorizează piața și identifică tendințele de dezvoltare; 7. Analizează oportunitățile/constrângerile de ordin legislativ, financiar,tehnologic și social din mediul de afaceri al firmei; 8. Reprezintă firma în relațiile protocolare cu autoritățile competente, furnizorii, clienții și alte organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor firmei; Asigura managementul punctului de lucru/ magazinului : 1. Elabor ează proiectul de buget și proiectului de achiziții tehnologice în vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate și competitivitate pe piața ale organizației; 2. Reprezintă organizația în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea acordata de Consiliului de administrație; 3. Negociază contractul colectiv de munca și contractele individuale de muncă, supervizează elaborarea și implementarea Regulamentului intern al firmei; 4. Gestionarea și gospodărirea patrimoniului organizației în interesul acesteia și stabilirea strategiei specifice pentru implementarea / urmărirea stocului optim și a tuturor procedurilor comerciale; 5. Urmărirea îndeplinirii condițiilor igienico-sanitare, de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de reglementările și normele legislative în vigoare; 6. Preocuparea pentru conservarea și dezvoltarea bazei materiale a punctului de lucru ; 7. Supervizarea aplicării corecte a codului muncii și a reglementarilor legislative privind operațiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanță și consiliere ale consultantului juridic și ale directorului economic); 8. Efectuarea de investigații periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul organizației (avizarea evaluărilor individuale anuale); 9. Controlul și supervizarea activității personalului; 10. Urmărirea aplicării întocmai a deciziilor luate și evaluarea efectelor acestora; 11. Asumarea responsabilității pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, după caz, a unor penalități bănești; 12. Asigurarea implicării în activitatea organizațională a propriei persoane, cât și a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale și a unui climat stimulativ al performantelor; 13. Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor; 14. Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, resurse umane); 15. Participă la elaborarea și implementarea sistemelor de raportare și a sistemului de calitate - ISO 9001; 16. Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine; 17. Asigura un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite; 18. Participa la programele de elaborare și actualizare a fiselor de post ale personalului; 19. Evaluează periodic activitatea personalului; 20. Negociază și conciliază situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale; 21. Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajații din subordine; 22. Asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine; 23. Stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine; 24. Îndeplinește orice altă sarcină trasată de Consiliul de Administrație în funcție de necesitățile organizaționale; 25. Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine; 26. Aproba recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada de probă a angajaților; 27. Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine; 28. Sancțiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestoea. 

Despre companie

Suntem unul dintre cele mai mari magazine de tip discount din Rusia, operând sub marca “Svetofor”, care include peste 800 de magazine. Suntem prezenți în Rusia, Kazahstan, Belarus și China. În prezent începem activitatea și în țările din UE sub denumirea “MERE".

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!