Director Economic Adjunct in Mureş

 

Candidatul ideal

 

pentru acest post:
* absolvent/ă de studii superioare economice, finanțe sau bănci
* experiență în poziții similare sau apropiate în departamentul financiar-contabil
* persoană dinamică, responsabilă, cu gândire analitică și sintetică
* persoană rezistentă la stres, cu disponibilitate pentru program prelungit de muncă
* abilități de organizare, conducere, comunicare și relaționare.

 

Descrierea jobului

 

Directorul Economic Adjunct se află în subordinea directă a Directorului Economic și îl secundează pe acesta din punct de vedere ierarhic. Atribuțiile sunt similare, diferența făcând-o puterea decizională/răspunderea:

* conduce și răspunde de activitatea Departamentului Financiar-Contabil în conformitate cu legislația în vigoare
* planifică și coordonează activitatea Dep. Financiar-Contabil astfel încât resursele sale să fie eficient utilizate, iar termenele, procedurile și standardele prestabilite să fie respectate
* organizează și coordonează activitatea Dep. Financiar-Contabil în vederea prezentării fidele a situației financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale companiei
* întocmește și urmărește cash-flow-ul zilnic
* stabilește prioritățile pentru plăți și eșalonează plățile în timp
* urmărește efectuarea plăților și rezolvă eventualele situații conflictuale
* utilizează la maximum resursele financiare disponibile pentru a face față schimbărilor cu, care se confruntă compania
* asigură implementarea procedurilor și standardelor privind rapoartele financiare, pentru ca toate tranzacțiile financiare ale companiei să fie precis și la timp înregistrate
* analizează și recomandă îmbunătățiri ale sistemelor financiare, politicilor și procedurilor firmei, care să contribuie la creșterea profitabilității
* analizează situația financiar-contabilă pentru prezentarea fidelă a poziției financiare și a performanței firmei
* întocmește rapoarte pentru management
* coordonează procesul de efectuare a inventarierii generale a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii
* asigură elaborarea de studii și analize cu privire la profitabilitatea activităților, eficiența utilizării capitalului de lucru, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale și a altor indicatori financiari
* pregătește suportul pentru auditorii interni și externi
* analizează raționalitatea cheltuielilor în corelare cu bugetul de venituri și cheltuieli și solicită explicații privind deviațiile.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!