Director laborator biologie moleculara si genetica in Bucureşti

 

Candidatul ideal

 

Cerinte pentru Director de Laborator (DL) :
Studii: Diploma de licență în domeniul/profilul biologie, biochimie sau chimie (specializarea biologie, chimie sau biochimie) si Diploma Master care are menționat pe suplimentul la diploma “competența de a efectua analize de laborator”;
Calificare: Biolog specialist in Genetica si Biologie Moleculara
Experienta: minim 5 ani in laborator de analize
Aptitudini: abilitati de leadership, spirit organizatoric, abilitati foarte bune de comunicare, receptiv la nou, capacitate de sinteza, ordonat, deschis colaborarii, persuasiv.

 

Descrierea jobului

 

Atributii si responsabilitati specifice pentru Director laborator :
- asigura conducerea efectiva a activitatii laboratorului si detine responsabilitatea finala pentru functionarea si administrarea de ansamblu a laboratorului;
- asigura administrarea eficace si eficienta a serviciilor oferite de laboratorul medical;
- coordoneaza si supervizeaza activitatea din laborator si asigura supravegherea personalului direct sau prin delegare pe intreaga durata de lucru;
- atribuie sarcini specifice de lucru membrilor personalului laboratorului;
- poate sa delege sarcini si/sau responsabilitati selectate catre personal calificat;
- monitorizeaza toata activitatea desfasurata de laborator pentru a stabili daca sunt generate informatii clinice relevante;
- realizeaza planificarea bugetului si managementul financiar, in conformitate cu atribuirea institutionala a acestei responsabilitati;
- se asigura ca exista resursele necesare executarii in conditii optime a analizelor medicale;

- raspunde de aprovizionarea cu resurse necesare asigurarii calitatii cerute de procedurile de laborator;
- relationeaza cu organisme sau autoritati;
- este deschis la dialogul cu organismele si reprezentantii comunitatii de ingrijire a sanatatii si cu populatia de pacienti deservita, atunci cand este necesar;
- participa la stabilirea obiectivelor calitatii;
- asigura implementarea politicii referitoare la calitate;
- serveste ca membru activ al personalului din laborator pentru laboratoarele deservite;
- defineste, implementeaza si monitorizeaza standardele de performanta si imbunatatirea calitatii serviciilor laboratorului in contextul programului general de imbunatatirea calitatii;
- verifica documentele elaborate;
- pastreaza evidenta documentelor in vigoare primite de la Managerul de Calitate;
- asigura, prin personalul din subordine, elaborarea, modificarea si pastrarea documentelor primite;
- asigura utilizarea exclusiva a documentelor in vigoare necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarui compartiment in parte si ale laboratorului, in general;
- efectueaza analiza cererilor de oferta si a contractelor din punct de vedere tehnic si din punctul de vedere al capabilitatii laboratorului pentru indeplinirea acestora;
- informeaza Directorul General despre rezultatul analizei capabilitatii laboratorului cu privire la capacitatea de a onora obiectul contractelor;
- selectioneaza impreuna cu Managerul de Calitate eventualii contractati ai laboratorului;
- monitorizeaza calitatea serviciilor oferite de laboratoarele subcontractate selectate;
- participa la selectia furnizorilor de servicii, echipamente, reactivi si consumabile pentru laborator;
- aproba chestionarul de evaluare pentru furnizorii potentiali;
- avizeaza lista furnizorilor acceptati;
- desemneaza personal care se ocupa, in laborator, cu aprovizionarea cu servicii si materiale;
- aproba necesarul lunar in baza cererilor din compartimentele laboratorului;
- participa la receptia echipamentelor, si, dupa caz si prin sondaj, a consumabilelor, reactivilor si serviciilor;
- monitorizeaza relatia cu furnizorii;
- analizeaza sugestiile, observatiile, recomandarile venite de la personalul laboratorului si clientii/utilizatorii serviciilor laboratorului in vederea imbunatatirii activitatii laboratorului si aproba masurile propuse, dupa caz;
- raspunde oricaror reclamatii, sugestii si cereri venite din partea personalului si a clientilor laboratorului/utilizatorilor serviciilor laboratorului;
- asigura furnizarea de recomandari clinice cu privire la alegerea examinarilor, utilizarea serviciilor si interpretarea rezultatelor examinarii;
- intocmeste manualul de recoltare care cuprinde descrierea tehnicilor si cerintelor de recoltare a probelor (inclusiv pe cele de autorecoltare), cat si materialele necesare fiecarui tip de recoltare;
- stabileste programul de recoltari/primiri probe;
- verifica prin sondaj modul de executie a recoltarilor, etichetarea si identificarea corecta a probelor biologice;
- analizeaza periodic, in colaborare cu Managerul de Calitate, daca volumul de proba ce trebuie recoltat, tehnica de recoltare si examinarile alese sunt adecvate testelor de efectuat;
- urmareste asigurarea intretinerii planificate si efectuarea programului de etalonare a echipamentelor;
- stabileste timpul necesar pentru raportarea rezultatelor analizelor;
- verifica inregistrarile facute pe listele de lucru si pe buletinele de analize;
- autorizeaza eliberarea buletinelor de analize;
- se asigura ca exista personal suficient, cu pregatirea, instruirea si competenta adecvate si dovedite prin documente, pentru a furniza servicii de laborator care sa intruneasca nevoile si cerintele utilizatorilor;
- asigura programe educationale pentru personalul laboratorului care includ programe de dezvoltare profesionala cat si oportunitati de participare la activitati stiintifice sau de alta natura ale organizatiilor profesionale de laborator;
- participa la selectia personalului la angajare, asigura instruirea interna si evalueaza gradul de cunoastere a procedurilor, instructiunilor si a celorlalte documente aplicabile de catre personal;
- are responsabilitatea supervizarii din punct de vedere al competentei tehnice a personalului nou angajat sau a personalului relocat pe alte posturi de munca, pe perioada pregatirii acestora pentru preluarea noilor sarcini de munca;
are responsabilitatea evaluarii periodice a competentei tehnice a personalului din subordine;
- prezinta in cadrul sedintelor de analiza de management, date sintetice cu privire la activitatea laboratorului;
asigura conditiile necesare desfasurarii programului de audit intern;
- comunica personalului laboratorului rezultatele auditurilor si ale analizelor de management, gradul de satisfactie a cerintelor clientilor, cerintele legale si alte cerinte aplicabile organizatiei;
- analizeaza cauzele potentiale pentru neconformitatile semnalate; stabileste actiuni imediate, corective, preventive pentru rezolvarea situatiilor neconforme; desemneaza personal pentru implementarea masurilor si stabileste termenele de rezolvare;
- se asigura ca securitatea si confidentialitatea rezultatelor analizelor medicale si a altor date de ordin medical este respectata de intreg personalul, conform procedurilor in vigoare;
- asigura si implementeaza un mediu de lucru sigur in laborator, in conformitate cu normele de buna practica si cerintele aplicabile;
- urmareste sa fie respectate si indeplinite toate masurile cu privire la circuitul probelor si evacuarea deseurilor, cu privire la conditiile optime de mediu, a ordinii si curateniei in laborator, in conformitate cu normele de buna practica si cerintele aplicabile;
- elaboreaza si implementeaza un plan de urgenta prin care se asigura ca serviciile esentiale sunt disponibile in situatii de urgenta sau in alte conditii in care serviciile laboratorului sunt limitate sau nu sunt disponibileindeplineste responsabilitatile mentionate in documentatia SMC.

Beneficii :
- Posibilitatea de a lucra intr-un laborator dotat cu cele mai noi tehnologii
- Vei face parte dintr-o echipa dinamica
- Salariu atractiv si alte beneficii

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!