Inginer la Serviciului Retea in Bucureşti

 

Candidatul ideal

 

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza extern, pe durata determinata de 12 luni personal in vederea ocuparii postului de inginer la Serviciului Retea din cadrul Departamentului Infrastructura– Directia Informatica si Operatiuni de Securitate
Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în domeniu telecomunicații sau tehnologia informației;
Experienta minim minim 10 ani în activități de implementare, operare și administra rețele și servicii de comunicații
Experiență în:
Implementarea serviciilor de comunicații și a rețelelor de calculatoare;
Administrarea şi configurarea echipamentelor, serviciilor şi infrastructurilor LAN și WAN;
Diagnosticarea cauzelor deranjamentelor, identificarea soluțiilor tehnice și implementarea acestora;
Monitorizarea parametrilor rețelelor de comunicații de date, a activelor și aserviciilor de rețea;
Expertiză în telecomunicații (operarea rețelelor de telecomunicații, rețele de calculatoare, administrarea rețelelor de telecomunicații și calculatoare etc.);.

Alte cerinte specifice postului:

Studiile post-universitare pe domeniul de expertiză constituie avantaj
Certificările obținute pe domeniul de expertiză constituie avantaj
Cunoștințe de limbi străine: engleza – bine
Capacitate de concentrare și creativitate
Disponibilitate pentru lucrul în echipă și comunicare
Capacitate de a acorda consultanță în domeniile de specialitate
Abilitate de a finaliza cu succes sarcinile planificate și repartizate, la termenele

Stabilite și îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programele/planurile de acțiuni


Fisa postului (atributii principale)

Implementează și administrează soluții tehnice pentru operarea rețelelor de comunicații la nivelul SNN Executiv.
Configurează și administrează nodul de comunicații și accesul Internet la nivelul companiei SNN.
Monitorizează componentele active ale rețelelor și desfășoară acțiunile necesare în cazul degradării parametrilor optimi, înregistrează și ține evidența evenimentelor
Urmărește aplicarea regulilor de securitate și de acces la resursele rețelei.
Efectuează teste de verificare a integrității, performanței și securității infrastructurii de comunicații din cadrul SNN.
Identifică și soluționează incidentele apărute în funcționarea rețelei în general la nivelul SNN, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații.
Propune recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a întregii infrastructuri de comunicații din cadrul SNN Executiv.
Implementează și supervizează soluții tehnice pentru dezvoltarea rețelei IT.
Efectuează instalări și configurări de produse de comunicații pe diferite medii de producție, test, instruire, dezvoltare.
Efectuează teste de verificare a integrității, perfomanței și securității infrastructurii de comunicații din cadrul SNN Executiv.
Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
Aduce la cunoștință nivelelor ierarhice superioare modificări constatate ale fluxului de activitate din domeniul de competență.
Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
Planifică și gestionează toate activitățile necesare pentru punerea în aplicare a procedurilor și normelor în vigoare asociate domeniului IT.
Respectă programul de lucru și îsi duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin.
Are responsabilitatea controlului, urmăririi și menținerii conduitei și disciplinei în muncă, precum și a respectării tuturor reglementărilor legale, a procedurilor unității aplicabile pe linie de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția fizică a tuturor bunurilor și informațiilor, protecția mediului.


Sarcini specifice

Configurează, instalează, administrează și întreține echipamentele din infrastructura de comunicații și conexiunile la rețea, sistemele suport, serviciile şi infrastructurile LAN și WAN, precum și aplicațiile specifice rețelei din SNN Executiv.
Diagnostichează cauzele deranjamentelor, identifică soluțiile tehnice și execută intervenţiile tehnice în vederea remedierii operative a deranjamentelor apărute la echipamentele de reţea.
Informează șeful direct despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemele de comunicații și propune măsuri pentru înlăturarea acestora.
Implementează soluții, proceduri, tehnici și recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a infrastructurii de comunicații.
Supraveghează și monitorizează funcționarea echipamentelor de comunicații cu scopul de a păstra mediul de operare al rețelei în limita parametrilor normali de funcționare.
Aplică măsurile de securitate la SPAD (sistemul automat de prelucare al datelor) și RTD (rețelele de transmisii de date), cu scopul de a preveni sau împiedica extragerea sau modificarea datelor și informațiilor clasificate stocate, procesate și transmise prin intermediul acestora în măsura implementarii acestor sisteme. Verifică modul de conectare a unui SPAD sau RTD cu un alt SPAD sau RTD în funcție de necesitate.


Are obligaţia:

să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
să participe la instructajul în domeniul protecţiei muncii şi în domeniul prevenirii stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile aprobate, în domeniul protecţiei muncii, precum şi prevenirii şi stingerii incendiilor;
să se supună controlului medical la angajare şi periodic, organizat conform legii.


Alte activități

Respectă cerințele aplicabile din documentația Sistemului de Management (manual, proceduri, instructiuni, etc);
Îşi desfăşoară munca în siguranţă şi în acord cu specificul locului de muncă şi cu prevederile legislaţiei.
Își asumă responsabilitățile ce-i revin referitor la secretul datelor și a informațiilor conținute în documentele și bazele de date ale SNN, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă.
Îndeplinește sarcini temporare dispuse de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori și care nu se regăsesc în lista de activități specificate mai sus, atunci când situația îi impune, în limitele de competență ale postului și serviciului.

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 26.11.2020 ora 16:00;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor

 

Descrierea jobului

 

Alte informatii:

Bibliografie:
Literatură de specialitate despre tehnologii de retele LAN si WAN
Curricula de curs CCNA, CCNA Security si CCNP
Curricula de curs de Securitate de rețea NSE 1-2 Fortinet
Andrew S. Tanenbaum: Rețele de calculatoare
Literatură de specialitate despre arhitecturi de rețea

Cerere de Inscriere-se gaseste la: https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/inginer-la-serviciului-retea-din-cadrul-departamentului-infrastructura-directia-informatica-si-operatiuni-de-securitate/

Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de inginer la Serviciul Retea .

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei /probelor de concurs

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!