Inspector control produs (sudura, vopsitorie) - Product controller in welding and painting in Mangalia

About usProducție în serie Un nou proiect va începe anul viitor în Șantierul Naval Damen Mangalia - construirea de structuri de oțel. Caracteristica principala a acestui proiect va fi producția de serie foarte eficientă. Produsul final va fi reprezentat de mici secțiuni de oțel construite în serie. Principalele procese de producție includ: • Manipularea materialelor • Fabricare, inclusiv sudură și montaj structuri metalice • Pregătirea suprafețelor și vopsirea • Inspecția calității Highly Efficient Series Production A new project is starting next year to build steel structures in Damen Shipyards Mangalia. The key characteristics of this start-up will be highly efficient series production. The end product will be small steel sections build in a series production approach. The main production processes include: • Material handling • Fabrication including welding and steel fitting • Surface preparation and painting • Quality inspection The roleInspectorul control produs este responsabil cu producția de produse individuale și de grupuri de construcții, în conformitate cu desenele și orice instrucțiuni, precum și cu planurile de sudură, procesele de lucru și instrucțiunile producătorului. Testarea și controlul calității corpurilor blindate sudate reprezintă una dintre sarcinile principale. The Product Controller is responsible for the production of individual goods as well as construction groups according to drawings and any instructions as well as welding plans, work processes and manufacturer’s instructions. Testing and quality control of welded armored hulls are one of the main tasks.Key accountabilities Testarea vizuală (Nivel VT2) Testarea prin penetrare (nivel PT2) Aplicarea cerințelor sistemului de management integrat în cadrul echipei de proiect Respectarea tuturor instrucțiunilor de siguranță și a regulilor 5S Efectuarea de inspecții în conformitate cu instrucțiunile de testare și desenele tehnice Operarea unui braț de măsurare sau a unui dispozitiv 3D, inclusiv evaluarea și documentarea Utilizarea optimă a instrumentelor de măsurare, a mașinilor și a echipamentelor auxiliare Testarea construcțiilor sudate în funcție de caracteristicile de calitate ale acestora Emiterea rapoartelor de verificare Respectarea graficelor și a termenelor limită Supravegherea sudării în timpul proceselor de producție Supravegherea activității de vopsitorie în timpul proceselor de producție Visual Testing (Level VT2) Penetrant Testing (Level PT2) Apply integrated management system requirements within the project team Following all safety instructions and 5S rules Carrying out inspections according to test instructions and technical drawings Operation of a measuring arm or 3D device including evaluation and documentation Optimal use of measuring tools, machines and auxiliary equipment Testing of welded constructions according to their quality characteristics Issuing test reports Meeting timelines and deadlines Supervision of welding during production processes Supervision of painting during production processes Skills & experience Certificare VT nivel 2 Certificare PT nivel 2 Certificarea IWE reprezintă un avantaj Certificare inspector de vopsitorie Capacitate dovedită de a înțelege desenele de construcție și de a lucra în conformitate Cunoașterea competentă a limbii române în scris și oral Cunoașterea limbii engleze Disponibilitate de a lucra în 2 schimburi reprezinta avantaj Fiabilitate și operare conform graficelor Certification on Visual testing Level 2 Certification on Penetrant testing Level 2 IWE Certification is an advantage Certified as Painting Inspector Proven ability to understand construction drawings and work accordingly Competent knowledge of Romanian in writing and verbally Knowledge of English is required Willingness to work 2 shifts is a plus Reliable and timely operation

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!