Inspector sudura certificat international - IWE certified product welding controller in Mangalia

About usProducție în serie Un nou proiect va începe anul viitor în Șantierul Naval Damen Mangalia - construirea de structuri de oțel. Caracteristica principala a acestui proiect va fi producția de serie foarte eficientă. Produsul final va fi reprezentat de mici secțiuni de oțel construite în serie. Principalele procese de producție includ: • Manipularea materialelor • Fabricare, inclusiv sudură și montaj structuri metalice • Pregătirea suprafețelor și vopsirea • Inspecția calității Highly Efficient Series Production A new project is starting next year to build steel structures in Damen Shipyards Mangalia. The key characteristics of this start-up will be highly efficient series production. The end product will be small steel sections build in a series production approach. The main production processes includes: • Material handling • Fabrication including welding and steel fitting • Surface preparation and painting • Quality inspection The roleUn inspector de calitate în sudură este responsabil pentru producția de bunuri individuale, precum și de grupuri de construcții, în conformitate cu desenele și instrucțiunile verbale, precum și cu planurile de sudură, procesele de lucru și instrucțiunile producătorului. Testarea și controlul calității corpurilor blindate sudate reprezintă una dintre sarcinile sale principale. A quality inspector welding is responsible for the production of individual goods as well as construction groups according to drawings and verbal instructions as well as welding plans, work processes and manufacturer’s instructions. Testing and quality control of welded armored hulls are one of the main tasks. Key accountabilities Testarea vizuală (Nivel VT2) Testarea prin penetrare (nivel PT2) Aplicarea cerințelor sistemului de management integrat în cadrul echipei de proiect Respectarea tuturor instrucțiunilor de siguranță și a regulilor 5S Efectuarea de inspecții în conformitate cu instrucțiunile de testare și desenele tehnice Operare braț de măsurare sau dispozitive 3D, inclusiv evaluarea și documentația Utilizarea optimă a instrumentelor de măsurare, a mașinilor și a echipamentelor auxiliare Testarea construcțiilor sudate în funcție de caracteristicile de calitate Gestionarea formularelor de calitate care documentează devierile de producție și procesele, inclusiv calificările sudorilor Eliberarea rapoartelor de testare Respectarea graficelor și a termenelor limită Sprijinirea aprovizionării cu inspecția mărfurilor primite Sprijinirea aprovizionării cu raportarea neconformităților Supravegherea sudării în timpul proceselor de producție Visual Testing (Level VT2) Penetrant Testing (Level PT2) Apply integrated management system requirements within the project team Following all safety instructions and 5S rules Carrying out inspections according to test instructions and technical drawings Operation of a measuring arm or 3D device including evaluation and documentation Optimal use of measuring tools, machines and auxiliary equipment Testing of welded constructions according to their quality characteristics Maintaining quality forms that document production deviations and their processes, including welder qualifications Issuing test reports Meeting timelines and deadlines Supporting warehousing with incoming goods inspection Supporting warehousing with reporting of nonconformities Supervision of welding during production processes Skills & experience Certificat nivel 2 pentru VT și PT Certificarea IWE Capacitatea dovedită de a înțelege desenele de construcție și de a lucra în consecință Certificatul pentru macara tip pod rulant constituie avantaj Certificat operare stivuitor electric și/sau stivuitor constituie avantaj Cunoașterea limbii române, scris și oral Cunoașterea limbii engleze, scris și oral Disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi constituie avantaj Fiabilitate și operare conform graficelor Nefumător/oare este un avantaj Certified Level 2 for VT and PT IWE Certification Proven ability to understand construction drawings and work accordingly Overhead travelling crane certificate is a plus Electric pallet stacker and/or forklift truck certificates are a plus Competent knowledge of Romanian in writing and verbally Knowledge of English is required Willingness to work 2 shifts is a plus Reliable and timely operation Non-smoker is a plus

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!