maistru in Focşani

	Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA - SISE MN, organizeaza concurs extern, în data de 26.01.2022, ora 10.00, pentru ocuparea a unui (1) post de maistru , cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord ;
  Condiţiile de participare la concurs:
- Studii medii, scoala tehnica de maistri - profil electric;
- Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
- Experienta in mentenanta instalatiilor electroenergetice, minim 5 ani;
- Cunoasterea instructiunilor de mentenanta a retelelor electrice de MT/JT;
  Cerinte: 
-  Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic); 
-  Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-  Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-  Constituie un avantaj detinerea de atestat ANRE;
   -  Capacitate sporita de analiza si sinteza; 
   -  Abilitatea de a lucra in echipa; 
   -  Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat; 
   -  Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare; 

  Atributiile si responsabilitatile postului:
- Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA - PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
- Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
  - Coordoneaza intreaga activitate a formatiei de lucru din subordine, organizand procesul de munca astfel incat sarcinile de serviciu sa fie realizate in totalitate si la termenele stabilite, respectand prevederile reglementarilor legale in vigoare;
- Conduce nemijlocit formatia de lucru din subordine in scopul realizarii sarcinilor de seviciu;
Preia spre executie comenzile de lucrari repartizate de seful de centru;
- Raspunde de modul de realizare al sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditiile de calitate si la termenele stabilite.
- Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate, cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
- Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele, instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
- Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
- Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
- Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
- In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
- Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
- Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
- Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

Tematica :

- Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
- Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
- Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
- Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
- Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
1. Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ, factori de putere, etc)
2. PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
3. RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
4. Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune-NTE 009-2010.
5. Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
6. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.
7. Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-	Cerere de inscriere concurs;
-	Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-	Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-	Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-	Cazier judiciar;
-	Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-	Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-	Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-	Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-	Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara. 
-	Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea. 
-	Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 - prezent .
Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de maistru , vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 25.01.2022, ora 10.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58. 

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!