Manager de Proiect in Galaţi

Manager de Proiect - Construcții Industriale Compania noastră se află în căutarea unui profesionist în domeniul Managementului de Proiect în construcţii industriale. Rolul principal al postului de Manager de Proiect este asigurarea leadershipul necesar pentru toate resursele cu care intră în contact sau pe care le gestionează, din faza de ofertare, prin faza de implementare și până la predarea finală a proiectului. Candidatul ideal: are studii superioare tehnice, de preferat în domeniul construcțiilor și este familiarizat cu aspectele economico-financiare și de analiză raport cost-beneficiu ale unui proiect de construcţii care implică şantiere de construcţii de hale industriale, sisteme arhitecturale, infrastructură construcţii, reţele şi în general antreprize generale. Sunt binevenite cursuri și specializări în instrumente tehnice specifice (ERP, Project Management, devizare, supply chain și logistică etc); are experienţă reală pe un post similar de minimum 3 ani și un traseu profesional care să treacă prin mai multe poziții în cadrul unei firme de construcții, de preferat în domeniul industrial de tip Design&Build; a avut contact cu ofertarea, calcul de antemăsurători, calculul și monitorizarea nevoilor de resurse, timpi de execuţie, utilizarea normelor de consum de resurse - specifice domeniului; este o persoană responsabilă și atentă la detalii, cu capacitate ridicată de analiză, planificare și prioritizare, culegere şi corelare a informaţiilor și foarte bune abilităţi de comunicare (verbal și scris, inclusiv în engleză), cu capacitate de integrare rapidă într-o echipă de profesioniști; constituie avantaj o experiență de Project Manager în proiecte medii – mari și foarte mari din domenii de construcții industriale, proiecte în condițiile FIDIC roșu sau nivele superioare de detaliu, familiarizat cu instrumente uzuale de lucru/raportare în proiecte de acest calibru (softuri de gestiune a resurselor și de planning: Primavera, Microsoft Project etc) și temeinice cunoștințe tehnice pentru înțelegerea activităților care se desfășoară în astfel de proiecte. Postul este poziționat în echipa de management și reunește în sfera de responsabilități coordonarea proiectelor de construcţii-montaj ale Quantum Group, cu rol de manageriere, planificare, coordonare și analiză a tuturor resurselor și departamentelor companiei și ale beneficiarilor / terților care să ducă la optimizarea proiectelor și respectarea termenelor în costuri optimale. Poziția se află în subordinea directă a Manager General și Manager Executiv având o foarte intensă colaborare cu zona tehnică de Execuție și cu departamentele de suport proiect (Ofertare Tehnică, Aprovizionare-Logistică, Comercial, Proiectare, Cost Control). Capitolele principale de responsabilități sunt: Managementul normelor interne și al centrelor de cost: gestionează și revizuiește librăria de norme interne de consum și ofertare, îmbunătățind continuu modul de urmărire a raportului cost / venit. Ofertare – Contractare: Participă la preluarea cererilor de ofertă, alături de departamentul Ofertare Tehnică, de pe toate canalele în legătură cu divizia pe care o conduce, studiază integral documentația având suportul tehnic al colegilor din Ofertare Tehnică, Aprovizionare, Calitate și Proiectare, elaborează structuri/pachete și le alocă specialiștilor departamentului Ofertare Tehnică pentru identificarea prețului de cost, solicită clarificări de la beneficiari și gestionează relația cu aceștia pe timpul ofertării, relaționează cu toate departamentele pentru întocmirea ofertei sau documentației cerute (Ofertare Tehnică, Proiectare, Execuție, Calitate, Aprovizionare), redactează oferta tehnico-financiară finală și o transmite către beneficiar sau/și Comercial. Participă la contractarea finală cu beneficiarii și subcontractorii alături de departamentul Comercial și Aprovizionare, urmărind mai departe derularea contractelor în cadrul proiectului. Planificare și Managementul riscurilor: este responsabilul principal de macro-planificare anuală-trimestrială-lunară (nivel 1 și 2) și prioritizări săptămânale; monitorizarea planificărilor de nivel 3 (work order săptămânal) și nivel 4 (work order zilnic) - respectarea planificării, sesizarea abaterilor, propunerea de îmbunătățiri etc; studiază rapoartele de progres venite din Execuție, studiază statusul aprovizionărilor care pot constitui risc în planificare, status proiect tehnic etc, ține sub control elementele de risc în planificare, impulsionând și venind proactiv cu soluții. Management de resurse: identificarea momentelor și pachetelor de resurse necesare, plasarea nevoilor de resurse în sistem spre aprovizionare, urmărirea statusului și impulsionarea procesului, responsabil de prezența/disponibilitatea resurselor pentru Execuție pentru menținerea planificării; analizează rapoartele centralizate de consum (manoperă, utilaje, transport, cheltuieli, materiale), validează încadrarea pe centrele de analiză, monitorizează performanțe de cost și sesizează depășiri, trend incorect sau erori. Urmărirea derulării proiectului și a contractului: comunică și colaborează permanent cu toate departamentele implicate în proiect pentru elaborarea planificării, de la proiectare și până la recepţia finală a construcţiei, îmbunătățirea rezultatelor, implementarea de modificări, recalibrări, revizii; urmărește toate datele venite din departamente (Execuție - Aprovizionare - Calitate) și monitorizează permanent proiectele, urmărind maximizarea performanțelor de timp, cost / beneficiu; este poziția responsabilă de îndeplinirea angajamentelor contractuale, (tehnice dar și de natură timp, milestone-uri etc). Coordonează activitatea de decontare cu beneficiarul în ceea ce privește statusul și balanța de lucrări de facturat. Relaționare cu clienții: manageriază, avizează și direcționează documentele proiectului tehnic care au stat la baza ofertei; relaționează cu clienții, obține feedback, comunică rapoarte de status și progres, propuneri de derogări, etc; preia, analizează și evaluează propunerile beneficiarilor și ia decizia contractuală în consecință. Îmbunătățire continuă şi management risc: propune continuu soluții de îmbunătățire, creștere a acurateții măsurării/estimării, propune tranzacții și fluxuri; participă la dezvoltarea sau/și implementarea de soluții IT care să crească siguranța, calitatea și acuratețea rezultatelor. Monitorizează sistemul de puncte critice potenţiale periculoase pentru componenta timp şi cost, anticipând şi soluţionând toate riscurile proiectelor din divizia Construcţii - Montaj. Alături de compania noastră veți intra într-o echipă dinamică și puternică, cu o gândire modernă și folosind cele mai actuale instrumente de management, având oportunitatea de a lucra împreună la proiecte mari și foarte mari din domeniul construcțiilor industriale. Veți beneficia de un pachet salarial competitiv, corelat cu nivelul poziției și cu performanța, precum și de oportunități de dezvoltare personală și profesională. Pe jobssup.com aplici în 10 secunde, fără înregistrare!

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!