Montator MA in Tãuţii Mãgherãuş

Weidmüller - Recunoa?terea oportunit??ilor. Acceptarea provoc?rilor.Responsabilitatea personal? este esen?ial? atunci când vine vorba de promovarea spiritului de pionierat al companiei Weidmüller, spirit pentru care compania este cunoscut? la nivel mondial. Fascina?i de oportunit??ile în digitalizare ?i motiva?i de clien?ii no?tri, c?ut?m provoc?ri în dezvoltarea de produse ?i sisteme inteligente: de la senzor pân? la cloud.Suntem în c?utare de oameni ambi?io?i, cu o gândire liber?, care recunosc oportunit??ile ?i îndr?znesc s? î?i pun? în aplicare propriile idei în cadrul unei companii interna?ionale, de la ideea ini?ial? pân? la rezultatul final. Pân? la urm?, libertatea înseamn? ?i responsabilitate. Nu doar c? ve?i conduce Weidmüller c?tre viitor pe calea c?tre Industria 4.0 - dar ve?i accesa, de asemenea, o gam? larg? de oportunit??i de dezvoltare personal?. Descrierea jobului - Operator produc?ie- Asamblarea manual? sau cu dispozitive, ?inând cont de desf??urarea procesului de produc?ie ?i a normei de timp, sau deservirea ma?inii de injec?ie mase plastice/ a ma?inilor semiautomate/ automate. Candidatul ideal - Operator produc?ie- Disponibilitate de a lucra în 3 schimburi- Seriozitate ?i îndemânare- Stabilitate. Beneficii-Salariu de încadrare începând de la 3.250 lei brut-Orele suplimentare pl?tite 200%-Spor de noapte - 25% ?i de weekend - 5%-Tichete de mas? pentru fiecare zi lucrat? - 30 lei / zi-Bonus lunar în func?ie de performan?a individual? sau a echipei-Bonus de recomandare a unui nou coleg-Bonus de senioritate-Prime de S?rb?tori-Transport pe rutele prestabilite-Asigurare de accidente 24 ore din 24 pe tot teritoriul României-Formare profesional?-Posibilitate de promovare intern?-Mediu de lucru sigur ?i pl?cut. Dac? consideri c? e?ti potrivit pentru pozi?ia de Operator productie, te rug?m s? aplici cu încredere! Weidmüller Interface Romania Strada 66 Nr. 8 437345 T?u?ii M?gher?u? Email: hr.romania@weidmueller.com

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!