Muncitor calificat II (zidar roșar tencuitor) in Sibiu

Unitatea Militară 01512 Sibiu, din Ministerul Apărării Naționale, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea funcției vacante, de personal civil contractual, de muncitor calificat II (zidar roșar tencuitor).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale absolvite;
 • adeverință de calificare prin practică la locul de muncă sau curs autorizat de calificare cu certificate de competențe sau școala profesională de profil absolvită cu diplomă în domeniul: construcții/zidar roșar tencuitor;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite – 3 anî și 6 luni;
 • nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2020, ora 11.00 – proba practică;
 • 02 noiembrie 2020, ora 11,00 – interviul; data limită de depunere a dosarelor – 16 octombrie 2020, ora 14.00 .

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01512. Sibiu, Str. Revoluției nr. 3-5, județul Sibiu, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului, la telefon 0269/432.990, int. 1140 .

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!