S FISE ELECTRICA SERV SA- SISE MUNTENIA NORD in Buzãu

A N U N Ţ Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA - SISE MN, organizeaza concurs extern, în data de 29.12.2021, ora 10.00, pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice , cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord ; Condiţiile de participare la concurs: - Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric; - Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu; Cerinte: - Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic); - Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.; - Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B; - Constituie un avantaj detinerea de atestat ANRE; - Capacitate sporita de analiza si sinteza ; - Abilitatea de a lucra in echipa ; - Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ; - Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ; - Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari; - Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare. - Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri. - Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului; - Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari. - Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase. Atributiile si responsabilitatile postului: - Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM; - Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari; - Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor; Responsabilitatile ocupantului postului: - Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori; - Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate; - Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru; - Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare; - Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru; - In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne; - Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator; - Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii; - Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii. Rugam toti candidatii interesati de aceste pozitii sa aplice cu un CV pe mynextjob.ro

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat

Locuri de munca similare

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!