Technical Supervisor in Lugoj

Technical Supervisor Job ID 62796 Posted 29-Apr-2022 Service line GWS Segment Role type Full-time Areas of Interest Facilities Management Location(s) Lugoj '- Timis - Romania, Timisoara '- Timis - Romania Sarcini, responsabilităţi, competenţe de decizie, obligaţii de raportare distribuie sarcini de lucru, responsabilităţi şi competenţe subordonaţilor pentru încărcarea echilibrată a acestora, în vederea realizării tuturor obiectivelor stabilite; educă/dezvoltă aptitudini în domeniul activităţilor de bază la subordonaţi; promovează acţiuni pentru motivarea materială/profesională/personală a subordonaţilor; reprezintăşi susţine interesele departamentului în relaţia cu alte departamente ale firmei, precum şi cu colaboratorii externi; controlează modul de utilizare a timpului de lucru, precum şi îndeplinirea sarcinilor de către subordonaţi şi ia măsuri preventive/corective; controlează respectarea de către subordonaţi a regulamentelor firmei, procedurilor de lucru interne şi interdepartamentale cu luarea de măsuri preventive/corective; asigură suport tehnic şi asistenţă echipelor de intervenţii şi reparaţii; asigură buna funcţionare, întreţinerea şi reviziile periodice a centralelor termice, prin terţi; se ocupă de obţinerea de informaţii/oferte necesare pentru diferite lucrări de întreţinere; asigurăîntreţinerea şi buna funcţionare a sistemelor de climatizare (clime) din firmă; asigură funcţionarea în perfectă stare a: sistemelor de alimentare cu apă, pompele de apă, instalaţiilor sanitare (chiuvete, w.c.-uri, duşuri); asigurăîntreţinerea şi buna funcţionare atuturor sistemelor de încălzire; elaborează graficele de lucru (zinic, săptămânal, lunar) pentru personalul din subordinea sa şi le propune spre aprobare şefului său direct; lunar elaborează un raport către şeful direct, care trebuie să conţină: realizările şi neconformităţile din cadrul departamentului, evidenţa consumurilor de materiale şi consumabile aferente lunii respective folosite la lucrările de întreţinere; asigură necesarul de echipament de protecţie (mănuşi, căşti, semi-măşti, ochelari de protecţie, etc.) pentru activităţile desfăşurate de către oamenii din subordinea sa şi urmăreşte utilizarea acestor echipamente de către oameni, pentru a nu se produce accidente; instruieşte direct angajaţii din subordinea sa (sau solicită instruiri la departamentul RU). Responsabilităţi: răspunde de cunoaşterea legislaţiei în vigoareprivind activitatea administrativă; răspunde de îndeplinirea sarcinilor de serviciu (inclusiv pentru oamenii din subordine); răspunde de cunoaşterea şi respectarea în cadrul departamentului a Regulamentului Intern; răspunde de asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul departamentului său de întreţinere; răspunde de cunoaşterea duratei de păstrare şi arhivare a documentelor şi înregistrărilor cu care lucrează; răspunde de respectarea normelor privind SSM la locul său de muncă conform anexei la fişa de post răspunde de cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor Sistemului de Management Calitate-Mediu conform standardelor ISO 9001 şi ISO 14001 răspunde de cunoaşterea şi respectarea procedurilor de lucru stabilite pentru activităţile la care participăîn cadrul firmei. Competenţe de decizie: acţioneazăîn limitele politicii firmei, precum şi a procedurilor aprobate; propune metode de îmbunătăţire a activităţiidepartamentului; propune măsuri pentru implementarea rapidăşi eficace a prevederilor din documentele sistemului calităţii; propune sancţionarea/recompensarea personalului din subordine în funcţie de fişa de evaluare a acestora, de Regulamentul Intern şi de activitatea desfăşurată de către aceştia; stabileşte şi aprobă concediile de odihnă pentru personalul din subordinea sa (cu informarea şefului direct); Competenţă profesională:Calificare:·studii superioare Experienţă:·minim 3 ani în domeniul mentenanţeiCunoştinţe:·cunoaşterea legislaţiei în domeniul administrativ şi a protecţiei muncii pentru activităţile desfăşurate de către oamenii din departamentul său;·cunoaşterea modului de operare a P.C.-ului (Word, Excel, Power Point, navigare internet);·cunoaşterea standardelor de protecţie a mediului; Calităţi şi aptitudini:·capacitate de decizie, de rezolvare a problemelor apărute, capacitate de sinteză; asumarea responsabilităţii deciziilor personale;·tenacitate, capacitate de a percepe situaţiile în mod realist, capacitate organizatorică, capacitate ridicată de comunicare verbalăşi scrisă, capacitate de lucru în condiţii de stres, capacitate de a lucra în echipă; Cerinţe specifice:·cunoaşterea tehnicilor de planificare, organizare, îndrumare şi conducere de nivel mediu;·cunoaşterea activităţilor desfăşurate în firmă

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!