MAGAZIONER in Sibiu

 

Candidatul ideal

 

- Studii medii sau superioare.
- Experienţă practică necesară: Minim 1 an.
- Cunoaşterea legislaţiei: reglementări în domeniu.
- Deprinderi utilizare MS Office.

Altele:
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală,
- Acurateţe în prelucrarea informaţiilor,
- Atenție distributivă și la detalii,
- Abilităţi de prioritizare a sarcinilor cu respectarea termenelor,
- Corectitudine în relațiile de muncă,
- Angajament profesional la nivel ridicat,
- Permis de conducere categoria B.

* Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesați: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

 

Descrierea jobului

 

- Participă personal la recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor/ produselor şi semnează avizul de însoţire al acestora;
- Verifică produsele recepționate, indentifică existența unor eventuale vicii aparente și informează Specialistul Achiziții, Logistică despre cele constatate;
- Întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative în prezența persoanei de la care primește produsul;
- Întocmește un proces verbal de constatare în cazul existenței unor situații de retur cu menționarea cauzei care a condus la returși îl transmite la Birou Contabilitate pentru întocmirea facturii de retur;
- Gestionează stocurile de piese pentru montaj și centrale termice necesare si se preocupa ca acest stoc sa fie in limita de siguranta pentru o perioada de citeva zile;
- Actualizează permanent necesarul de piese și îl corelează cu planificările de montaj;
- În baza necesarului transmis de Responsabil Supraveghere Instalații Termice, pregătește necesarul de piese pentru instalările zilnice;
- Pregăteşte şi verifică spaţiile de depozitare pentru produsele recepţionate şi asigură depozitarea lor în condiţii corespunzătoare, pe grupe de sortimente;
- Verifică şi stabileşte zilnic la începutul şi la sfârşitul programului, stocurile de produse din gestiunea sa;
- Prezintă superiorului ierarhic, în timp real, date despre orice degradare sau deficienţă constatată la produsele din gestiune şi întocmeşte documentele specifice;
- Eliberează mărfurile din gestiune numai pe baza de documente şi înlimita cantităţilor specificate în documente, documente pe care le transmite la Birou Contabilitate pentru înregistrare;
- Solicită şi aplică număr de inventar pe mijloacele fixe;
- Centralizează bonurile de consum întocmite de persoanele desemnate în acest scop;
- Completează zilnic evidenţele tehnico-operative ale gestiunii cu toate datele solicitate în formulare şi transmite săptămânal toate documentele către Serviciul financiar contabilitate;
- Verifică periodic, corelația dintre evidențele scriptice și existența faptică a stocurilor, anunțând constatarea oricăror plusuri sau lipsuri din gestiune cât și despre produsele cu mișcare lentă;
- Pregătește magazia pentru inventar și participă la inventarele anuale sau inopinante a produselor din gestiunea sa alături de comisia de inventar;
- Întocmește anual, propunerile de casare la mijloace fixe și obiecte de inventar, cu documentațiile aferente;
- Ţine evidenţa la zi a acordării echipamentului individual;
- Întocmeste necesarul anual ( sau la cerere ) pentru echipamentul individual de protecţie, pe mărimi;
- Primeste si tine evidenta scriptica in programul informatic a buburilor depozitate de companie (SAP);
- Centralizarea foilor de parcurs lunar si transmiterea lor catre Responsabilul Administrare Parc Auto;
- Preluarea informatiilor privind repararatiile de efectuat si comunicarea lor catre Responsabilul Administrare Parc Auto
Responsbil Securitate spatii;
- Urmareste si primeste facturile de utilitati si transmite Controllorului Financiar;
- Inspecteaza lunar autoturismele din locatia arondata;
- Gestioneaza reparatiile de facut pentru aparatele de masura;
- Verifica si sesizeaza problemele de calitate la cutarenia din spatii;
- Evidenta imprimantelor din locatie.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!