Referent de specialitate in Timiş

 

Atribuţiile principale ale postului

 

 • participă la organizarea punctelor muzeale, precum și la implementarea programelor/ proiectelor de educație financiară derulate de Banca Națională a României;
 • participă la organizarea unor acțiuni de comunicare externă (seminarii, expoziții tematice, conferințe de presă, campanii de informare publică etc.) în plan regional;
 • monitorizează știrile/articolele apărute în mass-media locală cu impact asupra imaginii Băncii Naționale a României, în vederea pregătirii rapide a unor reacții/linii de comunicare oficiale;
 • propune și dezvoltă tematici pentru punctele muzeale, precum și programe/proiecte de educație financiară;
 • monitorizează respectarea standardelor de identitate vizuală în comunicarea internă şi externă la nivelul sucursalei regionale.

 

Cerințe de ocupare a postului

 

 

Studii şi experienţă

 

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație (pentru absolvenții sistemului Bologna);
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office și Internet Explorer;
 • cunoașterea limbii engleze.

 

Competenţe comportamentale

 

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

 

Modalitatea de aplicare

 

Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 25 februarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!