Responsabil SSM si ISU in Bucureşti

 

Candidatul ideal

 

- Nivelul de studii : Studii superioare tehnice.
- Cursuri de aprofundare a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca;
- Cursuri generale de legislatia muncii;
- Operare PC: Word, Excel nivel avansat.

 

Descrierea jobului

 

- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pe fiecare loc de munca si post de lucru;
- Intocmirea fiselor individuale de protectia muncii la angajare si efectuarea instructajului introductiv general;
- Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
- Elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
- Propunere atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin lucratorilor, corepunzator functiilor exercitate, consemnare in fisa postului;
- Verificarea cunoastintelor si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatati in munca, stabilite prin fisa postului;
- Intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Elaborarea tematicii de instruire si stabilirea periodicitatii , asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, verificarea cunoastintelor si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
- Evidenţierea posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, precum si pe cele care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
- Tinerea evidenţei echipamentelor de muncă si a echipamentelor individuale de protectie, urmărirea ca verificările periodice, dotarea, inlocuirile, etc, să fie efectuate conform legislatiei in vigoare;
- Informeaza angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor effectuate .
- Elaborarea rapoartelor privind incidentele / accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate , în conformitate cu prevederile legale;
- Stabilirea modului de organizare şi responsabilizare privind apărarea împotriva incendiilor;
- Intocmirea fiselor individuale pentru SU la angajare si efectuarea instructajului introductiv general a noilor angajati;
- Intocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor salariaţilor la locurile de muncă;
- Reglementarea lucrului cu foc deschis şi a locurilor de fumat;
- Organizarea instruirii personalului;
- Urmarirea cadrului tehnic sau personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
- Tine relatia cu autoritatile in ceea ce priveste documentatia ce trebuie depusa/trimisa , conform reglementarilor legale.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!