PROIECTANT INSTALAȚII UTILIZARE in Timiş

 

Candidatul ideal

 

- Studii superioare (licentiat), specializare/profil petrol-gaze/instalații pentru construcții;
- Autorizare ANRE PGIU/PGD;
- Experienţă practică necesară: minim 1 an vechime cu grad PGIU/PGD sau minim 1 an în activitatea de proiectare sub coordonarea directă a unui Instalator autorizat PGIU, în firmă autorizată ANRE;
- Cunoştinţe obligatorii de legislaţie: legislația specifică domeniului gazelor naturale și construcțiilor, normelor tehnice, proceduri/instrucțiuni interne;
- Cunoştinţe IT: bune deprinderi de utilizare MS Office, AutoCad, programe de întocmire a devizelor;
- Abilităţi de negociere
- Capacitate de organizare
- Abilităţi deosebite de comunicare
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Permis de conducere categoria B
- Operativitate în rezolvarea atribuţiilor şi responsabilităţilor
- Atitudine cooperanta și abordarea problemelor cu profesionalism în relațiile cu colegii, șefii ierarhici superiori, clienți și furnizori
- Disponibilitate de adaptare faţă de extinderea domeniului său de activitate
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului.

*Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesați: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

 

Descrierea jobului

 

 • Întocmeşte proiecte pentru instalaţii aferente instalării aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P≤400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q≤0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibil gazos şi/sau lichid;
 • Întocmeşte proiecte tehnice pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale, în conformitate cu legislatia şi normativele în vigoare;
 • Întocmeşte proiecte pentru instalaţii de utilizare noi sau modificări la cele existente;
 • Reconstituie documentația pentru instalații existente care nu mai au documentația inițială;
 • Întocmeşte proiecte tehnice pentru conducte şi branşamente de distribuţie gaze naturale;
 • Ţine evidenţa valorică a fiecărui proiect şi o transmite spre facturare conform procedurii;
 • Transmite lunar volumul de activităţi desfăşurate cu privire la numărul de proiecte executate şi valoarea facturată inclusiv valoarea avizelor sau certificatelor de urbanism către superiorul direct;
 • Realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specialităţi, asigurând soluționarea eventualelor neconcordanţe;
 • Întocmeşte listele cu cantităţile de lucrări şi documentaţia de ofertare pentru execuţie;
 • Colaborează cu responsabili din activitățile adiacente în scopul preluării corecte a informaţiilor premergătoare întocmirii documentaţiei;
 • Predă proiectul spre evaluare tehnică şi pregăteşte prezentarea acestuia, pentru avizare, în comisia tehnico-economică;
 • Inventariază şi arhivează un exemplar din fiecare proiect;
 • Arhivează în sistem electronic planul RLV şi schema izotermică pentru instalaţii de utilizare şi schiţa conductei sau branşamentului;
 • Asigură asistenţa de şantier pentru realizarea lucrărilor de execuţie, în conformitate cu documentaţia;
 • Depune proiectul pentru verificare la Verificatorul de proiecte indicat;
 • Identifică şi stabileşte soluţii tehnice de alimentare pentru dispoziţii de şantier, întocmeşte note de cantităţi suplimentare/note de renunţări;
 • Oferă servicii de consultanţă în domeniul alimentării şi utilizării gazelor naturale;
 • Suport pentru management în scopul de a îmbunătăţi eficienţa prin creșeterea calității și a timpilor de execuție;
 • Armonizarea procedurilor de lucru în cadrul unității organizaționale şi la nivel de companie;
 • Organizează și asigură arhivarea fizică sau electronică a documentelor din aria de responsabilitate.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!