Analist Credite Non Retail - BC Sud Vest in Craiova

Analist Credite Non Retail - BC Sud Vest Craiova, Romania Permanent contract Retail & online banking Aplica Misiune Responsabilitati principaleActivitatea de creditare :Impreuna cu managerul de clientela, contribuie la intocmirea dosarului de credit, este responsabil de identificarea si analiza principalelor riscuri asumate de banca prin relatia de creditare, propune solutii de mitigare a riscurilor identificate.Analiza intocmita dezvolta elemente din urmatoarele arii (fara a se rezuma doar la acestea, daca este cazul): Aplica prevederiile legale privind cunoasterea clientilor (N3D1) si constituirea grupului de clienti; Evolutii macro-economice, sectoriale, reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand si actionariat, management, strategie) Analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere procedura insolventa) Evolutia situatiei financiare a firmei (inclusiv impact variatie curs de schimb, variatie rata dobanda, CF, BVC, etc), riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional, finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare, accesul la alte surse de finantare, Intocmirea cash flow MRAC pe modelul solicitat de banca Aspecte specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu politica de creditare si cadrul normativ intern Identificarea corecta a grupului de firme din care face parte clientul pentru care realizeaza analiza Urmareste indeplinirea conditiilor existente si impactul acestora asupra evolutiei clientilor Participa la intalniri cu clientii in vederea documentarii dosarelor de credit, asigura suport managerilor clientela pentru structurarea si argumentarea finantarilor; Se asigura ca dosarele de credit contin documentele mentionate in normele interne ale bancii, in functie de categoria de credit solicitata, solicita completarea acestora daca este cazul; Solicita informatii suplimentare, clarificari in raport cu propunerea de finantare prezentate si, in functie de necesitate, realizeaza o documentare suplimentara in raport cu solicitarea de credit, in baza surselor de informare interne si externe disponibile; Analizeaza si completeaza informatiile financiare in cadrul procesului de propunere a cotatiilor clientilor in baza standardelor Societe generale (STARWEB), conform cadrului normativ al Bancii.; Intocmeste notificarea de aprobare/respingere/insusire pentru clientii si creditele analizate; Incarca dosarul de credit in DCCIT si-l transmite pe circuitul de analiza si aprobare , potrivit procedurilor in vigoare; Poate raspunde direct RISC/CRA cu privire la solicitarile legate de partea de analiza financiara, pe baza informatiilor obtinute direct de la client si/sau managerul de clientela Intocmeste referate analiza privind bonitatea si solvabilitatea imprumutatului/codebitorului pentru creditele PF cu sursa de rambursare din dividende si/sau salarii din firma proprie, conform cadrului normativ al Bancii.Activitatea de monitorizare: Contribuie la monitorizarea porfoliului de credite inclusiv la actualizarea performantei financiare a clientilor potrivit standardelor BRD si respectiv Societe Generale; Impreuna cu managerul clientela, contribuie la realizarea fiselor de monitorizare si la urmarirea indeplinirii conditiilor post aprobare pentru clientii sanatosi si pentru clientii din WPL, conform instructiunilor in vigoare. Are obligatia de a alerta imediat RISC privind orice evenimente de natura sa conduca la degradarea calitatii portofoliului de angajamente si cresterea riscului de contrapartida, pentru orice angajament din perimetrul gestionat La solicitarea superiorului ierarhic, intocmeste raportari conform normelor si instructiunilor in vigoare (de ex centralizare expuneri real estate, expuneri energie regenerabila, clienti irreguliere, etc)Analizeaza solicitarile primite de la SCM in conformitate cu cadrul procedural existent/ Alte responsabilitati Contribuie la implementarea si actualizarea politicilor si procedurilor interne referitoare la activitatea de creditare Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva. Utilizeaza instrumentele/aplicatiile puse la dispozitia sa (e.g. KeysFin, Capone, DCCIT, JIRA,iBank, etc.)Respecta reglementarile in vigoare : asigura si garanteaza confidentialitatea informatiilor privind clientii bancii, tranzactiile acestora, normele si procedurile interne, precum si a informatiilor de resurse umane proprii sau ale altor angajati ai bancii respecta dispozitiile legale generale, ale regulamentelor BNR si a tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii ; Are obligatia de a informa superiorul ierarhic si departamentele specializate din banca asupra oricaror suspiciuni sau informatii cu potential de risc operational, de credit, reputational, legate de activitatea de creditare din aria gestionata ; Are o conduita profesionala adecvata conform codului deontologic intern, si o tinuta corespunzatoare, conform culturii organizationale si functiei detinute;Asigura securitatea fizica a postului sau de lucru; (blocarea statiei de lucru in momentul arasirii acesteia, securizarea biroului/postului de lucru – prin incuiere cu cheie);Aplicarea „clean desk” policy (mentinerea ordinii in spatiul de lucru, pastrarea documentelor de lucru pina la arhivare in spatii inchise, neaccesibile clientilor si distrugerea documentelor fara valoare, prin rupere);Arhiveaza documentele procesate confom fluxurilor de arhivare, inregistreaza unitatile arhivistice in Sivadoc si pastreaza arhiva in conditii adecvate. Profil Cunostinte si experienta: Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei persoane juridice Cunoastere produse , norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice analizei dosarelor persoanelor juridice Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar Cunoastere limba engleza/franceza Abilitati de analiza si sinteza, acurateta; Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial Abilitati de comunicare / atitudine proactiva Descriere Contribuie la intocmirea dosarelor de credit/angajament, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, a documentelor normative interne si a competentelor interne de aprobare /avizare; Contribuie la monitorizarea permanenta a evolutiei portofoliului de credite si a altor angajamente ale clientelei si la depistarea din timp a semnalelor negative in vederea diminuarii posibilelor pierderi; Respecta termenele de raspuns agreate cu superiorul ierarhic si cele stabilite in cadrul normativ; We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination. Reference: 22000FF2 Entity: BRD Starting date: 2022/05/31 Publication date: 2022/05/09 Aplica Share

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!