Expert contabil/ contabil junior in Ilfov

Expert Contabil

Descrierea postului:

- Conduce, întocmește și ține evidența contabilă de la contabilitatea primară până la nivel de bilanț, inclusiv;
- Conduce, întocmește și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății (pentru operațiunile financiar-contabile), în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- Determinarea impozitelor și taxelor, întocmirea și depunerea declarațiilor prevăzute de legislația în vigoare;
- Întocmirea situațiilor financiare inclusiv contabilitatea primară;
- Intocmirea lunară a bugetului de venituri și cheltuieli;
- Reprezintă compania și răspunde de coordonarea activităților în relația cu băncile, auditorii și organismele de control;
- Asigură întocmirea documentelor necesare solicitate de bănci pentru asigurarea finanțării, dacă este cazul;
- Întocmește rapoarte financiare diverse, la cererea conducerii companiei;
- Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor in cadrul companiei;
- Coordonează, organizează, efectuarea inventarierii generale patrimoniului, cel putin o data pe an, sau ori de câte ori se considera necesara efectuarea acesteia, conform legislației;
- Întocmește situațiile financiare anuale și semestriale;
- Procură, asigură, întocmește și ține evidența formularelor cu regim special;
- Determină și urmărește indicatorii de performanță ai societații;
- Colaborează cu conducerea companiei în vederea perfectării strategiei firmei, bugetului de venituri și cheltuieli 
- Colaborează cu conducerea companiei în vederea găsirii de soluții financiare optime; 
- Ocazional (când lipsește secretara) activități urgente de secretariat și protocol;
LOCAȚIA: CHITILA, JUD. ILFOVCERINȚE
-Studii superioare de lungă durată – profil economic, specialitatea contabilitate și informatică de gestiune la o facultate de stat, ASE reprezintă un avantaj;
-Membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), expert contabil;
-Experiență relevantă și competentă în activitatea financiar–contabila - minimum 5 ani activitate;
-Experiență relevantă și competentă în cadrul societățiilor comerciale cu cifră de afaceri mai mare de 1 mil. Euro în activitatea financiar–contabila - minimum 3 ani;
-Experiență relevantă și competentă în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană prezintă avantaj;
-Cunoașterea aprofundată a legislației în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
-Capacitate de organizare a departamentului financiar-contabil;
-Capacitate de înțelegere și aplicare în practică a reglementărilor și legislației financiar-contabile și de fiscalitate;
-Abilitatea de a găsi soluții viabile pe problemele financiare și fiscale;
-Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și valorifica prin furnizarea de rapoarte către conducerea companiei;
-Capacitate de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a informațiilor în activitatea zilnică
-Cunoștințe avansate MS Office (Word, Excel, power point

Junior Contabil

RESPONSABILITĂȚI:

-Emite, operarează evidenţa operaţiunilor de facturare;
-Emite, operarează evidenţa operaţiunilor din caserie;
-Emite, operarează evidenţa operaţiunilor registrului de casă zilnic;
-Întocmeşte bonurile de consum si scade materialeler din gestiune, operează rețete de producție; 
-Completează borderourile pentru instrumentele de plată primite de la clienţi, depune în bancă, urmărire încasare şi arhivare;
-Operează extrasul de bancă şi actualizează situația încasările și plăților în centralizator;
-Urmăreşte situația încasărilor/plăților, blocare în sistem a clientului, notificare client, depunere garanţiile la bancă, urmărire încăsari şi operare;
-Întocmeşte dosarele pentru clienţi rău platnici;
-Menţinerea legături cu clienţi/furnizorii pe partea de încasări/plăți, facturi neprimite, trimite facturile, confirmari de sold; 
-Verificarea si analizarea situației din piață a noilor clienți conform procedurii societății; 
-Raportarea zilnică a soldului creditor/debitore pe client/furnizor și emiterea /stornarea facturilor de avans;
-Asigură realizarea bilanțului și calculul indicatorilor financiari;
-Coordoneaza, organizează, efectuarea inventarierii generale patrimoniului, cel putin o data pe an, sau ori de cate ori se considera necesara efectuarea acesteia, conform legislației;
-Întocmește situatiile financiare anuale si semestriale;
-Procură, asigură, întocmeste si ține evidenta formularelor cu regim special;
-Determină și urmărește indicatorii de performanță ai societații;
-Colaboreaza cu conducerea companiei în vederea perfectarii strategiei firmei, bugetului de venituri și cheltuieli; 
-Colaboreaza cu conducerea companiei în vederea găsirii de soluții financiare optime; 


CERINȚE:
- Studii superioare de lungă durată – profil economic, specialitatea contabilitate și informatică de gestiune la o facultate de stat, ASE reprezintă un avantaj;
- Experiență relevantă și competentă în activitatea financiar–contabila - minimum 2 ani activitate PE PROFIL;
- Experiență relevantă și competentă în cadrul societățiilor comerciale cu cifră de afaceri mai mare de 1 mil. Euro în activitatea financiar–contabila - minimum 2 ani;
- Experiență relevantă și competentă în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană prezintă avantaj;
- Cunoașterea aprofundată a legislației în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
- Capacitate de înțelegere și aplicare în practică a reglementărilor și legislației financiar-contabile și de fiscalitate;
- Abilitatea de a găsi soluții viabile pe problemele financiare și fiscale;
- Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și valorifica prin furnizarea de rapoarte către conducerea companiei;
- Capacitate de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a informațiilor în activitatea zilnică
- Cunoștințe avansate MS Office (Word, Excel, power point, etc.);
- Fluență în limba engleză atât scris cât și vorbit prezintă avantaj

Despre companie

Infiintata in 2007, Lift Kram Srl are ca obiect de activitate o gama larga de servicii in domeniul ascensoarelor, de la comercializarea de piese si componente pentru ascensoare si pana la proiectarea si fabricarea de componente electrice si mecanice.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!