Production Supervisor in Moldova Nouã

Job Description RolulA apărut o oportunitate pentru un supervizor de producție în Moldova Nouă, România.Principalele responsabilitatiPlanifica si coordoneaza toate activitatile specifice de receptie, conditionare, conservare si livrare a cerealelor si semintelor oleaginoase in cadrul locatiei;Raspunde de mentinerea in parametrii corespunzatori a calitatii stocurilor de produse;Urmareste executarea la termen a tuturor lucrarilor necesare pentru asigurarea unei stari corespunzatoare de conservare a stocurilor de produse, in vederea evitarii oricarui fenomen de instabilitate in conservare;Coordoneaza si asigura executarea tuturor lucrarilor privind siguranta alimentara a stocurilor de produse;Planifica si urmareste executarea lucrarilor de pregatire a spatiilor (curatenie, dezinsectie, etc) in vederea depozitarii si conservarii in conditii corespunzatoare a produselor;Intocmeste planul anual de revizii si reparatii pentru utilaje, instalatii si echipamente, stabileste echipele de muncitori si elaboreaza planurile de lucru pentru toate tipurile de interventii;Evalueaza costurile pentru fiecare interventie, obtine aprobarea acestora si urmareste si verifica modul cum sunt executate reparatiile/lucrarile in cadrul locatiei, astfel incat acestea sa fie conforme cu cele aprobate si cu cele solicitate furnizorilor. Semneaza procesele verbale de receptie a produselor si lucrarilor alaturi de furnizori, dupa ce a verificat si s-a asigurat de conformitatea acestora;Are obligatia sa urmareasca si sa raporteze stocurile de marfa si integritatea calitativa si calitativa a acestora;Are obligatia sa urmareasca si sa raporteze consumurile de energie electrica, combustibil si utilitati. Totodata urmareste consumurile specifce de energie si combustibil si stabileste masuri pentru incadrarea in normele aprobate;Urmareste intocmirea rapoartelor de conditionare, aerare, uscare si transfer a/al produselor si introducerea acestora in softul Sharp;Face propuneri de optimizare a consumurilor si a activitatilor in general;Indruma si coordoneaza activitatea privind inspectia saptamanala a tuturor spatiilor in care se afla depozitate produsele, semnaleaza si urmareste rezolvarea eventualelor nereguli constatate in urma inspectiei;Organizeaza masuratorile zilnice ale stocurile de produse din celulele de siloz, verificarea integritatii stocurilor din magazii, conform procedurilor companiei;Intocmeste documentatia necesara pentru fiecare audit, participa la desfasurarea auditului din locatia pe care o coordoneaza si raspunde de rezolvarea conforma si la timp a neconformitatilor constatate in urma auditului;Verifica determinarea corecta de catre personalul de laborator a cantitatii si calitatii produselor la receptie si livrare, precum si analiza calitatii stocurilor pe perioada de depozitare;Are raspundere gestionara pentru produsele receptionate in cadrul locatiei, impreuna cu ceilalti angajati cu astfel de atributii, conform reglementarilor in vigoare (legea nrcu modificarile si completarile ulterioare);Are raspundere gestionara pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea locatiei;Raspunde utilizarea responsabila si de pastrarea integritatii bunurilor si valorilor din patrimoniul companiei;Raspunde de rezolvarea reclamatiilor cu privire la diferentele de cantitate si/sau calitate la produsele receptionate si livrate;Are raspunderea urmaririi fiecarei gestiuni de produse receptionate in locatie si ca rezultatele actelor de justificare a gestiunii sa se incadreze in tolerantele admise in cadrul companiei;Implementeaza si raspunde de respectarea de catre toti angajatii locatiei a politicilor de securitate si sanatate in munca si efectuarea sedintele periodice de securitate si sanatate in munca; Efectueaza instructajul la locul de munca si instructajul periodic de Securitatea si Sanatatea in Munca si de Situatii de Urgenta, in conformitate cu cerintele legale;Raspunde de respectarea de catre toti angajatii locatiei a masurilor / politicilor privind securitatea locatiei;Raspunde de aplicarea si respectarea politicilor si procedurilor companiei in cadrul locatiei;Raspunde de efectuarea inspectiilor lunare de Securitatea si Sanatatea in Munca si de Situatii de Urgenta, precum si a echipamentelor de interventie in caz de urgenta;Este Coordonatorul actiunilor in Situatii de Urgenta in locatie;Indeplineste sarcinile de Supraveghetor al executarii lucrarilor cu risc ridicat, raspunde de intocmirea si completarea formularului special de analiza a riscurilor. Efectueaza instruirea angajatilor si contractorilor cu regulile specifice locatiei si cu regulile de Securitate si Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta.Coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea procedurilor de lucru pe baza de permis de lucru si se asigura de utilizarea Echipamentului Individual de Protectie adecvat de catre fiecare lucrator;Verifica inregistrarile din sistemul de supraveghere video a locatiei si alarmele inregistrate de sistemul de senzori antiefractie. Coordoneaza sigilarea/desigilarea spatiilor de depozitare si verifica gestionarea corecta a acestora conform procedurilor de securitate. Verifica si se asigura de functionarea corespunzatoare a masurilor de securitate a locatiei conform procedurilor;Raspunde de intocmirea corecta si completa a tuturor documentelor din locatie, conform procedurilor interne ale companiei si legislatiei in vigoare;Tine evidentele care ii sunt solicitate de catre Agentia pentru Protectia Mediului, Apele Romane, Directia Sanitar-Veterinara, Directia Agricola, ISU, ITM;Educație și experiență: (studii universitare, experiență profesională, industrie, cerinte etc.)Liceu / Diploma universitara (preferabil)Cunoasterea fluxului tehnologic de siloz;Cunoasterea conditiilor optime de depozitare/conservare pentru fiecare tip de produs;Carnet conducere: categ. B.Abilități: (Limbi, cunoștințe de computer etc.)Nivel intermediar-avansat de cunoștințe de limba englezăOperare calculator (Word, Excell, Outlook);Abilitati de organizare si planificare;Capacitate de analiza si sinteza;Abilitati de comunicare verbala si in scris;Capacitatea de a lucra sub presiune;Flexibilitate si adaptabilitate rapida la schimbari. Ref ID #LI-DNI Production Supervisor | Archer Daniels Midland

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!