Programator (cod COR 251202) in Bucureşti Sectorul 1

Open-Soft SRL (17996444) angajează Programator (cod COR 251202). Localitatea și județul în care se află locul vacant: București, sector 1 Oferta valabila si pentru cetatenii Uniunii Europene. Condiții minime de ocupare: Vechime în domeniu: minim 3 ani Studii: Superioare Alte condiții: CURSURI DE PREGATIRE: Programare,Baze de date, Analiza sistemelor, Internet EXPERIENTA: - Experientă Enterprise business management - minim 3 ani; - Experienta Enterprise lT and release management - minim 3 ani - Experienta Enterprise architecture - minim 3 ani - Experienta App Designer / Report Form Builder - minim 3 ani - Experienta App Designer Dataset Providers (vl - v3) - minim 3 ani - Experienta Kendo MWM-minim 3ani - Experienta Kendo.NET MVC - minim 3 ani - Experienta Kendo Ul-minim 5ani - Experienta Vanilla JavaScript - minim 5 ani CUNOSTINTE NECESARE : - Medii de programare Visual Studio -Baze de date SQL, Access - lnternet HTML, JAVA Script - Retele de calculatoare (MS) - Management de proiect - Cunostinte solide operare MS Office - Limba rusa la nivel mediu (scris citit) - Limba englezala nivel inalt (scris, citit) APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - Gandire tehnica analitica - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Planificare si organizarc a operatiilor si activitatilor - Acordare sitransmitere de informatii - Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor - Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta de nivel superior - Atentie concentrata si distributiva - Flexibilitate mentala - lnitiativa - Echilibru emotional - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: - Seriozitate in abordarea problemelor, perseverenta, orientare spre sarcina, putere de concentrare, interes pentru documentare si solutionarea problemelor, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, ambitie, incredere in sine. Durata incadrarii in munca: nedeterminata Perioada contractului sau a raportului de serviciu - Data de inceput: 17/05/2023 Durata muncii: 8h/zi Salariu: 10000 RON pe lună Avantaje: Decontare cazare in primele trei luni si decontare transport 2 zboruri pe an. Modalitate de selecție: CV + INTERVIU Online CV-urile se trimit la office@open-soft.ro

 

---

 

Open-Soft SRL (17996444) is hiring a Programmer (COR code 251202). City and county where the vacancy is located: Bucharest, sector 1 The offer is also valid for citizens of the European Union and around the world. Minimum occupancy conditions: Experience in the field: minimum 3 years Higher education Other conditions: TRAINING COURSES: Programming, Databases, Systems Analysis, Internet THE EXPERIENCE: - Enterprise business management experience - minimum 3 years; - Enterprise lT and release management experience - minimum 3 years - Enterprise architecture experience - minimum 3 years - App Designer / Report Form Builder experience - minimum 3 years - App Designer Dataset Providers experience (vl - v3) - minimum 3 years - MWM Kendo experience-minimum 3 years - Kendo.NET MVC experience - minimum 3 years - Kendo experience - minimum 5 years - Vanilla JavaScript experience - minimum 5 years REQUIRED KNOWLEDGE: - Visual Studio programming environments - SQL, Access databases - Internet HTML, JAVA Script - Computer networks (MS) - Project management - Solid knowledge of MS Office operation - Intermediate Russian language (written read) - High level English (written, read) REQUIRED SKILLS AND SKILLS: - Analytical technical thinking - General learning ability - Communication skills - Planning and organizing operations and activities - Giving and transmitting information - Collection, classification and interpretation of information - Provision of consultancy and advice EXERCISE REQUIREMENTS: - Higher level intelligence - Concentrated and distributed attention - Mental flexibility - the initiative - Emotional balance - Ability to work with people - High resistance to stress - Ease, clarity and coherence in expression PERSONALITY CHARACTERISTICS: - Seriousness in approaching problems, perseverance, orientation towards the task, power of concentration, interest in documenting and solving problems, practical spirit, informing, helping and developing others, ambition, self-confidence. Duration of employment: undetermined Period of the contract or service report - Start date: 17/05/2023 Duration of work: 8h/day Salary: 10,000 RON per month (~3000EUR/month) Other benefits: Settlement of accommodation in the first three months and settlement of transport for 2 flights per year. Selection method: CV + INTERVIEW Online Foreign languages: English, Russian CVs are sent to office@open-soft.ro

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!