Sudor in Fãgãraş

DISTRIGAZ SUD RETELE recruteaza! SUDOR – 1 post LOCATIE FĂGĂRAȘ FOL COMPLEX FĂGĂRAȘ Distrigaz Sud Rețele, filiala a ENGIE Romania, este liderul distribuției de gaze naturale în România. Cu o expertiză de peste 47 de ani în acest domeniu, compania deține contracte de concesiune pentru distribuția de gaze naturale în 1.358 de localități, pe raza a 20 de județe din sudul și centrul României și a municipiului București, gestionând o rețea de distribuție de peste 22.500 de km. La Distrigaz Sud Retele, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să îi ajutăm să își atingă obiectivele, într-un mod eficient. Căutăm oameni talentați, care să pună clienții în centrul a tot ceea ce facem. În prezent, căutăm o persoană pentru a se alătura echipei din cadrul FOL Complex Făgăraș, în calitate de sudor, Dacă îți dorești să faci următorul pas în carieră, alături de o echipă competitivă și profesionistă, trimite-ne CV-ul tău. Ne poți ajuta să construim un viitor mai bun. Totul începe cu angajati remarcabili. Totul începe cu tine. Ce vei face: Responsabilitatile postului: · Răspunde de respectarea condițiilor impuse de legislația în domeniu și de cele din documentațiile tehnice avizate la lucrările pe care le execută în zona să de responsabilitate (conducte, branșamente, stațîi de reglare, posturi de reglare, contoare). · Răspunde de cunoașterea, exploatarea, întreținerea și funcționarea în bune condițîi ale sculelor, utilajelor, dispozitivelor și aparaturii cu care este dotat. · Răspunde de probele de rezistență și etanșeitate efectuate, precum și de sudurile, îmbinările și de infiletarile care nu pot fi probate decât în gaz cu spumă de apă și săpun sau solitii speciale. · Răspunde de controlul calitățîi sudurilor pentru conducte de OL care se realizează vizual și, după caz, prin metode nedistructive conform proiectului de execuție avizat. Controlul vizual al calității sudurilor are la baza prevederile prescripțiilor tehnice în vigoare. · Răspunde de cunoașterea și aplicarea tehnicilor de sudură în OL. · Comunica imediat către șeful ierarhic direct/ șeful de formație/ CSE/ CAD/ SE (după caz) orice disfuncționalitate depistată în cadrul sistemului de distribuție a gazelor naturale și acționează în vederea scoaterii din pericol/ remedierii anomaliilor conform sarcinilor și instrucțiunilor de lucru specifice. · Propune acțiuni corective în domeniu, care să faciliteze consolidarea și realizarea strategiei Societățîi. · Identifica probleme ce pot surveni în sistemul de distribuție a gazelor naturale din zona să de competență și propune soluțîi de rezolvare ale acestora. · Propune achiziționarea unor scule sau dispozitive necesare eficientizării activitățîi sale. · Verifică sudurile efectuate și în cazul apariției unor neetanseitati, ia măsurile necesare pentru remedierea lor. · Folosește eficient timpul de lucru în vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor de serviciu. Pune în practică toate cunoștințele, abilitățile și întregul potențial fizic în vederea creșterii productivitățîi muncii. · Menține legătură telefonic cu șeful ierarhic direct căruia îi raportează în cel mai scurt timp problemele ce necesită rezolvare urgență. · Respectă condițiile impuse de documentația tehnică, alege judicios materialul de adaos, cât și regimul de lucru (tensiune, intensitate, viteză de sudură, timp de sudare, presiune, timp de răcire, etc.). · Cunoaște caracteristicile constructive și funcționale ale sculelor, dispozitivelor și aparaturii din dotare, aplicarea normelor de funcționare și întreținere a acestora. · Respectă regulile pentru securizarea șantierului/ zonei de lucru proprii (utilizând în acest sens triunghiuri reflectorizante, panouri semnalizare, conuri, bandă avertizoare inscripționată, etc.), conform Normelor Rutiere privind semnalizarea lucrărilor pe drumurile publice. · Respectă procedurile și instrucțiunile de lucru ale companiei, evitând astfel riscurile asociate fiecărei lucrări și aplică măsurile de eliminare a acestora astfel încât să nu existe pericol de accidentare sau îmbolnăvire a propriei persoane, precum și pericol de a afecta persoanele și bunurile din zona de lucru. · Utilizează echipamentul de protecție specific activitățîi desfășurate, sculele, mașinile, aparatele și dispozitivele pentru bună desfășurare a activităților. · Pe durata desfășurării activităților asigura bună colaborare în relația cu clienții, precum și cu operatorii economici autorizați care execută lucrări în cadrul sistemelor de distribuție a gazelor naturale, firmele de construcții care execută lucrări asupra structurii rutiere, pentru a nu deteriora rețeaua de distribuție gaze naturale și pentru a nu afecta funcționalitatea elementelor de control. · Urmărește lucrările realizate de terți în zona de siguranță a rețelei de distribuție, modalitățile de lucru și obligațiile pe care aceștia trebuie să le respecte atunci când realizează astfel de lucrări. · Colectează anomaliile identificate în teren și le transmite șefului ierarhic direct. · Colectează și depozitează selectiv deșeurile generate în urmă activităților și cele de la sediul unității organizaționale. · Răspunde de calitatea, legalitatea, confidențialitatea și conținutul lucrărilor pe care le execută. · Poartă în permanentă la îndemână și consulta CIP și RIC. · La constatarea unor scăpări de gaze naturale în cadrul sistemului de distribuție gaze naturale care reclamă o intervenție de urgență, anunță CAD/SE/ șeful ierarhic direct, ia de urgență primele măsuri pentru siguranță bunurilor și persoanelor și aplică procedurile și instrucțiunile de lucru valabile în cadrul Societățîi. · Îndeplinește și alte atribuții trasate de șeful ierarhic direct/șeful de formație, conform reglementărilor legislative, Recunoașterea Internă a Competențelor (RIC) și procedurile de lucru în vigoare. Responsabilitati specifice, in functie de autorizare: · Pregătește echipamentele/materialele în vederea sudarii în OL (generator sudură,trusa de sudură, butelii de oxigen și acetilenă, accesorii, dispozitiv de tăiat cu role, aliniatoare, etc.). · Execută prinderea prin puncte de sudură a pieselor și subansamblelor, în locuri greu accesibile, precum și a profilelor de diferite grosimi. · Execută lucrări de tăiere cu flacăra oxiacetilenica a pieselor cu configurație diferită confecționate din tablă sau oțel carbon, de încălzire cu flacăra oxiacetilenica a tablelor, a țevilor, a profilelor și pieselor în vederea îndepărtării, îndoirii, borduirii, pasuirii și suprapunerii etanșe, de încărcare cu sudură a suprafețelor uzate, de îmbinare a țevilor prin sudură, de confecționare a ecliselor, a nervurilor, a rasuflatorilor. · Realizează integritatea suprafețelor încălzite și delimitarea lor clară, tăierea perfect perpendiculară și coaxialitatea pieselor de sudat. · În cazul unor intemperii, solicită șefului ierarhic, luarea unor măsuri suplimentare de protecție (protejarea cu cort). · Se ocupă de curățarea suprafețelor de sudură ale țevilor și fitingurilor (orice eventual reziduu trebuie înlăturat), precum și de alinierea extremitatilor țevilor. · Respectă legislația în domeniu, specifică activității, precum și instrucțiunile interne de apărare împotriva incendiilor și Permisului de lucru cu foc. Experiență, calificări, cunoștințe și abilități: Școală generală / școală profesională / studii medii; Curs calificare în meseria de sudor – prioritar; Autorizație ISCIR sudor (SOLE/ SOLA/SPE);. Autorizație ANRE - instalator autorizat, conform legislației în vigoare, reprezintă avantaj; Experiență minimum 1 an în exploatarea sistemului de distribuție de gaze naturale; Cunoașterea Legislației în domeniu, normelor tehnice în vigoare, Notelor interne, procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice sistemului de distribuție gaze naturale (Mentenanță Preventivă, Mentenanță Corectivă, Tehnic Clientela); Exigență și rigoare profesională atestată și prin ,,Autorizația de sudor”; Capacitatea de a-și aduce contribuția prin participare efectivă și de a oferi soluții pentru realizarea obiectivelor; Aptitudinea de a transmite și recepta cu ușurință informațiile în scris și verbal; Atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor; Loialitatea față de interesele societății și promovarea strategiilor și imaginii ei favorabile; Capacitatea de lucru sub presiunea timpului și disponibilitatea la sarcini neplanificate. Beneficii: Asigurare medicală privată pentru tine și familie; Acces la un program de dezvoltare personală și profesională; Tichete de masă; Concediu de odihnă extins, în funcție de vechimea în muncă; Primă de vacanță. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!