Tehnician Mentenan?? in Tãuţii Mãgherãuş

Weidmüller - Recunoa?terea oportunit??ilor. Acceptarea provoc?rilor.Responsabilitatea personal? este esen?ial? atunci când vine vorba de promovarea spiritului de pionierat al companiei Weidmüller, spirit pentru care compania este cunoscut? la nivel mondial. Fascina?i de oportunit??ile în digitalizare ?i motiva?i de clien?ii no?tri, c?ut?m provoc?ri în dezvoltarea de produse ?i sisteme inteligente: de la senzor pân? la cloud.Suntem în c?utare de oameni ambi?io?i, cu o gândire liber?, care recunosc oportunit??ile ?i îndr?znesc s? î?i pun? în aplicare propriile idei în cadrul unei companii interna?ionale, de la ideea ini?ial? pân? la rezultatul final. Pân? la urm?, libertatea înseamn? ?i responsabilitate. Nu doar c? ve?i conduce Weidmüller c?tre viitor pe calea c?tre Industria 4.0 - dar ve?i accesa, de asemenea, o gam? larg? de oportunit??i de dezvoltare personal?. Descrierea jobuli Tehnician Mentenan??Între?inerea ?i repararea ma?inilor automate / semiautomate ?i a robo?ilor din procesul de produc?ie Realizarea reglajelor la senzori, bariere optice, cilindri pneumatici ?i p?r?i mecanice ale ma?inilor automate / semiautomate ?i a robo?ilor Întocmirea ?i transmiterea analizelor defec?iunilor ap?rute, solu?ionarea acestora ?i propuneri de ac?iuni preventive Candidatul ideal Tehnician Mentenan?? Studii medii/ superioare tehnice Experien?? în: Automatiz?ri / Electromecanic? / Electronic? aplicat? / Tehnologia construc?iilor de ma?ini Citirea ?i interpretarea schemelor electrice ?i a diagramelor de proces Utilizarea instrumentelor de m?sur? ?i control Ini?iativ?, spirit de echip? ?i capabil s? respecte termenele limit? Obligatoriu cuno?tin?e medii de limba englez? Disponibilitate la program de 3 schimburi Beneficii Salariu atractiv Tichete de mas? Bonusuri ?i alte beneficii Transport asigurat de c?tre Companie Let's connect!Dac? consideri c? e?ti potrivit pentru pozi?ia de Tehnician Mentenan??, te rug?m s? aplici cu încredere! Weidmüller Interface Romania Strada 66 Nr. 8 437345 T?u?ii M?gher?u? Email: hr.romania@weidmueller.com

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!