Analyst, Operations Quality in Oradea

Cerinţe: - Studii superioare, diploma în domeniu tehnic, domenii conexe sau o combinație echivalentă de studii și experiență - 2 - 4 ani experienţă relevantă - cunoştinte operare PC – MS Office; - cunoştinţe în domeniul ISO9001, ISO13485, ISO19011, ISO14001, ISO 50001 și ISO 14971 - cunoştinţe de limba engleză nivel mediu sau avansat; - cunoașterea și înțelegerea tehnicilor și instrumentelor de îmbunătățire a calității și proceselor - bune abilități analitice și de rezolvare a problemelor - capacitatea de a comunica eficient cu o mare varietate de clienți interni și externi - abilitați de lucru în echipă; Responsabilităţi: - elaborează planul calităţii pentru fiecare produs sau proces pe baza cerinţelor generice și specifice de calitate primite de la client - se asigură că procesele se desfaşoară și se încadrează în specificaţiile cerute de clienti și că respectă cerințele locale ale organizației respectiv cerințele de MPS (Manufacturing Process Standards); - se asigură că sunt cunoscute și respectate specificațiile, criteriile de acceptabilitate ale produselor de către personalul operațional; - stabilește criteriile de acceptare a produselor din punct de vedere al calităţii în cazul defectelor la limită (prin exemple, indicaţii clare, poze, etc); - asigură suport în vederea optimizării proceselor, identifică și initiază oportunități de reducere a costurilor; - asigură colectarea datelor în punctele cheie ale proceselor, asigură cunoaşterea şi înţelegerea de către operatori a importanţei, semnificaţiei și modului de colectare a datelor asupra procesului - colectează, analizează, monitorizează datele de calitate ale proceselor, randamentele de produs, process (yield), rata de rebut (scrap) sau alți indicatori de calitate și le transpune în formatul solicitat de către organizație sau de către client - distribuie echipei interne sau clienților analizele și rapoartele de calitate - asigură suport în cazul calificărilor interne și în cazul activităților de NPI (New Product Introduction), monitorizează problemele de calitate din timpul calificarilor și problemele de calitate rămase după calificare, elaborează raportul de FPA ( First Production Article) - colectează datele necesare pentru PPAP, elaborează documentația de PPAP și distribuie clientului pachetul de documente - opreste producția și livrarea în caz de probleme de calitate, notifică echipa și clientul asupra cauzelor de oprire producție și livrare - coordonează procesul de îmbunătăţire stabilind împreună cu echipa responsabilităţi și termene pentru implementarea acţiunilor preventive,corective și monitorizează eficienţa acţiunii corective implementate - stabilește metode de lucru pentru tehnicienii de calitate și asigură suport în instruirea lor împreună cu departamentul de training - stabilește metode de lucru pentru inginerii juniori de calitate și asigură suport în instruirea lor împreună cu managerul de calitate - se asigura că sunt implementate corespunzator schimbările inginerești de produs (ECN_Engineering Change Notification) și schimbările de proces (PCN_Process Change Notification) pep arte de calitate - organizează și coordonează împreună cu personalul operatională de segregare a produselor neconforme, de testare, de incercare a componentelor în linia de productie; - comunică problemele de calitate legate de materialele furnizate de către furnizorii Celestica către departamentul corespunzător (Supplier quality) și ajută în obţinerea de rezoluţii din partea acestora prin intermediul CAR/SCAR (Corrective, Supplier Corrective Action Request) - efectuează audituri de prima parte (audituri interne de process, 5S) și participă la auditurile de secundă parte (client, product safety, organisme de reglementare sau de alte părți externe) - elaborează și actualizează instrucţiuni de lucru pentru produsele specifice; elaborează și actualizează proceduri de lucru pentru procese - participă, asigură suport și coordonează dupa caz, ședințele în care se dezbat probleme de calitate, ședințele de producţie, sedințe legate de materiale neconforme, rebuturi (MRB_ material review board), teleconferinţe; - participă, organizează și coordonează teleconferințele și întâlnirile cu clienții pe parte de calitate - coordonează ședințele în care se dezbat reclamațiile primite de la client, ședințele de RMA (return material authorization) și activitățile de analiză de cauză (root cause) și acțiuni corective (corrective action); - este coordonatorul procesului de RMA pe parte de calitate - participă la activitățile de Analiza modurilor de defectare și a efectelor lor: PFMEA (Process Failure Mode Effects Analysis) și elaborează Planul de Control (Control Plan) - coordonează activitatea și evaluarea tehnicienilor de calitateCelestica is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment and will not be discriminated against on any protected status (including race, religion, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran or disability status or other characteristics protected by law). At Celestica we are committed to fostering an inclusive, accessible environment, where all employees and customers feel valued, respected and supported. Special arrangements can be made for candidates who need it throughout the hiring process. Please indicate your needs and we will work with you to meet them. COMPANY OVERVIEW: Celestica (NYSE, TSX: CLS) enables the world’s best brands. Through our recognized customer-centric approach, we partner with leading companies in Aerospace and Defense, Communications, Enterprise, HealthTech, Industrial, Capital Equipment and Energy to deliver solutions for their most complex challenges. As a leader in design, manufacturing, hardware platform and supply chain solutions, Celestica brings global expertise and insight at every stage of product development – from drawing board to full-scale production and after-market services for products from advanced medical devices, to highly engineered aviation systems, to next-generation hardware platform solutions for the Cloud. Headquartered in Toronto, with talented teams spanning 40+ locations in 13 countries across the Americas, Europe and Asia, we imagine, develop and deliver a better future with our customers. Celestica would like to thank all applicants, however, only qualified applicants will be contacted. Celestica does not accept unsolicited resumes from recruitment agencies or fee based recruitment services. Job Segment: Operations Manager, Engineer, Supply, Operations, Quality, Engineering

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!