Administrator Salarizare - Delgaz Grid in Mureş

 

Descrierea jobului

 

Adecco Resurse Umane lider national si mondial in domeniul resurselor umane recruteaza pentru clientul sau, compania Delgaz Grid, organizatie multinationala de prestigiu, activa in domeniul energetic, Administrator Salarizare pentru locatia Targu Mures.

Rol
• Colectarea şi prelucrarea documentelor primare necesare stabilirii drepturilor salariale şi operarea în SAP-HR a acestor documente, în vederea respectării prevederilor în domeniu şi desfăşurării optime a activităţii de resurse umane.


 

Descrierea jobului

- Descarcă documentele de salarizare de pe SharePoint HR, operează şi actualizează datele de personal specifice activității de salarizare în programul SAP, permanent şi în timp real (utilizator final SAP) ;
- Actualizează în SAP datele privind deducerile personale din veniturile salariale ale angajaţilor pe baza documentelor primite de la angajaţi;
- Verifică şi prelucrează în programul SAP pontajele primite pentru personalul pe care-l administrează;
- Verifică si introduce in SAP alte absențe conform documentelor justificative ( absente nemotivate, zile evenimente deosebite, etc)
- Verifica sancţiunile introduse in SAP in vederea unui calcul corect de salarii;
- Colaborează cu furnizorul serviciilor de Medicina Muncii în vederea vizării certificatelor medicale ;
- Colectează concediile medicale vizate, prelucrează datele în SAP, centralizează, sortează pe luni şi companii, întocmeste dosarele in vederea depunerii la CJAS pentru recuperarea sumelor;
- Actualizează datele privind costurile cu naveta zilnică/ pachete de mobilitate;
- Întocmeşte contractele/ actele adiționale de garanție materială şi introduce datele în SAP;
- Înfiinteaza sau ridică popririle sau alte rețineri în baza documentelor justificative;
- Pregăteşte săptămânal machetele pentru plată avansuri;
- Pregăteşte lunar după închiderea SAP machetele de rețineri (popriri/ pensii alimentare/ pensii facultative etc);
- Întocmeşte adeverințele de venit (pentru bănci, Judecătorii, AJOFM, CJP, etc) si adrese de corespondenţă cu terții;
- Întocmeşte şi raportează diverse situaţii de evidenţă pe baza datelor din SAP HR si/sau a documentelor justificative existente (arhiva, dosar personal, etc);
- Colaborează cu administratorul de date HR pentru verificarea acțiunilor operate in SAP si consemnează verificările intr-un raport centralizator;
- Întocmeşte şi transmite către Trezorerie notele de plată pentru restituirea garanţiilor materiale;
- Raportează funcţional la nivelul funcţiunii care înglobează procesele aferente activităţilor desfasurate, indiferent de compania unde se află această funcţiune;
- Respectă şi urmăreşte respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă conform anexei care face parte integrantă din prezenta;

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!